International Trade

19182822 - woman with bag at airport
VROUWELIJKE HANDELSMISSIES

Het aantal vrouwelijke ondernemers groeit jaarlijks met meer dan 30%. De Nederlandse economie is erg afhankelijk van de export van kennis, producten en diensten. Ter bevordering van buitenlandse handel bij vrouwelijke ondernemers, organiseert Carmen Breeveld in samenwerking met de netwerkkoepel Women Entrepreneurs Netherlands, jaarlijks een 5-tal vrouwelijke handelsmissies. In 2016 zijn mooie samenwerkingen ontstaan tussen vrouwelijke ondernemers uit o.a. Brussel, Londen, Suriname, New York, Washington, Aruba en Curaçao. Deze trend zal worden voortgezet in 2017 en de daarop volgende jaren. Voor dit jaar staan Tanzania, Hong Kong, China, Londen en de Nederlandse Antillen op de agenda. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen wij u graag naar www.womennetherlands.com

054A7732-Edit Photo by Fotostudio Timeless
INTERNATIONALE INSPIRATIE TRIPS

Met enige regelmaat organiseren wij inspiratiereizen naar het buitenland voor vrouwelijke ondernemers of vrouwelijke leiders. Deze programma’s duren 3 á 4 dagen en staan geheel in het teken van de persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Wij werken dan met maatwerk programma’s zodat er altijd aansluiting is met de groep die meegaat. Coaching sessies worden afgewisseld met intervisie sessies, strandwandelingen, sportieve activiteiten, netwerksessies, kennisuitwisseling. Omdat het allemaal professionals zijn die deelnemen aan dergelijke trips, ligt het accent op empowerment en persoonlijke ontwikkeling naast het hoge netwerkgehalte van deze trips. Als u zich wilt omringen met andere professionals die leiderschapsontwikkeling en business ontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan, is dit wellicht ook iets voor u om aan deel te nemen.