Inclusive Leadership

INCLUSIVE LEADERSHIP CONSULTANCY

Organisaties worstelen met vraagstukken over de gevolgen van internationalisering, globalisering en grootschalige migratievraagstukken. Deze ontwikkelingen hebben impact op onze manier van leven, zakendoen en onze manier van werken. De veranderende samenleving als gevolg van een verregaande digitalisering in combinatie met, migratie- en globalisering in combinatie met de onvoorspelbare en snelle leiderschapswisselingen op politiek bestuurlijk niveau, zorgt voor grote veranderingen en vraagt een grotere wendbaarheid en strategiewijziging, aanscherping van onze visie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat homogeniteit binnen teams niet de gewenste wendbaarheid kunnen leveren t.o.v. heterogeen samengestelde teams. Het creëren van een inclusieve werkomgeving is dus niet langer een kwestie van “Nice to have”, maar komt meer in de richting van “Need to have”. Wij zullen moeten meegaan met de noodzakelijke veranderingen in de samenleving en dit vraagt om een strategische heroriëntatie. Wij bieden u ‘out of the box’ denkkracht aan en kunnen u helpen bij deze noodzakelijke transities. Alle veranderingen starten bij ons met een gedegen brainstorm waarbij alle mogelijkheden bespreekbaar worden gemaakt.

54729531 - business team training listening meeting concept
INCLUSIVE LEADERSHIP AWARENESS WORKSHOPS

I.s.m. onze partners hebben wij een bijzondere workshop van 1 dag ontwikkeld om het management van een organisatie klaar te stomen voor de noodzakelijke verandering. De leidinggevenden worden in een simulatie geplaatst waarbij zij letterlijk kunnen ervaren wat ‘uitsluiting’ is en welke impact dat heeft op een menselijk wezen. Ons motto is “beleven i.p.v. beleren” en sluit goed aan bij de ervaring die wordt opgedaan tijdens deze workshop.

45835743 - diversity students graduation success celebration concept
Bi-culturele Traineeships

Carmen Breeveld & Partners beschikt over alle expertise om bi-culturele trainees te werven, selecteren, testen, op te leiden, coachen en te integreren binnen de organisatie van de opdrachtgever. Een van de succesvolle voorbeelden is het eerste bi-culturele traineeship binnen de Belastingdienst tussen 2007 en 2010 waarbij een groep trainees vanuit diverse achtergronden succesvol het traject hebben doorlopen en zijn toegetreden tot leidinggevende functies na afloop van het programma.

41336246 - business people meeting communication discussion working office concept
Inclusive workshop Recruiters & Selecteurs

Als uw topmanagement het besluit heeft genomen om de organisatie te gaan transformeren naar een inclusieve werkomgeving, waarbij iedereen zich veilig voelt om de gewenste prestatie te kunnen leveren, is het van groot belang dat de recruiters en selecteurs een inclusive training volgen, waardoor zij bewust worden van hun vooroordelen bij het selectieproces. Met verschillende oefeningen binnen kleine (selectie) teams krijgt men verschillende opdrachten waarbij men geconfronteerd wordt met hun eigen paradigma en vooroordelen.