Carmen Breeveld & Partners

GET INSPIRED TO PERFORM

Onze slogan is: “Inspire to perform” waarmee wij willen aangeven dat er aan het leveren van hoge prestaties een bepaalde mate van inspiratie aan vooraf gaat. Naast het vergaren van kennis, is inspiratie ‘het middel’ om bijzondere prestaties te kunnen leveren.

Wij hebben alle expertise bijeen voor de analyse, planning en noodzakelijke interventies om het leiderschap binnen uw organisatie klaar te stomen voor het aansturen van een inclusieve werkomgeving. Dit zijn de diensten van Carmen Breeveld & Partners:

Onze diensten

Inclusive Leadership

Organisaties worstelen met vraagstukken over de gevolgen van internationalisering, globalisering en grootschalige migratievraagstukken. Deze ontwikkelingen hebben impact op onze manier van leven, zakendoen en onze manier van werken. De veranderende samenleving als gevolg van een verregaande digitalisering in combinatie met, migratie- en globalisering in combinatie met de onvoorspelbare en snelle leiderschapswisselingen op politiek bestuurlijk niveau, zorgt voor grote veranderingen en vraagt een grotere wendbaarheid en strategiewijziging, aanscherping van onze visie. Uit diverse onderzoeken blijkt dat homogeniteit binnen teams niet de gewenste wendbaarheid kunnen leveren t.o.v. heterogeen samengestelde teams. Het creëren van een inclusieve werkomgeving is dus niet langer een kwestie van “Nice to have”, maar komt meer in de richting van “Need to have”. Wij zullen moeten meegaan met de noodzakelijke veranderingen in de samenleving en dit vraagt om een strategische heroriëntatie. Wij bieden u ‘out of the box’ denkkracht aan en kunnen u helpen bij deze noodzakelijke transities. Alle veranderingen starten bij ons met een gedegen brainstorm waarbij alle mogelijkheden bespreekbaar worden gemaakt.

Inclusive Leadership Awareness workshops

In samenwerking met onze partners hebben wij een bijzondere workshop van 1 dag ontwikkeld om het management van een organisatie klaar te stomen voor de noodzakelijke verandering. De leidinggevenden worden in een simulatie geplaatst waarbij zij letterlijk kunnen ervaren wat ‘uitsluiting’ is en welke impact dat heeft op een menselijk wezen. Ons motto is “beleven i.p.v. beleren” en sluit goed aan bij de ervaring die wordt opgedaan tijdens deze workshop.

Bi-culturele traineeships

Carmen Breeveld & Partners beschikt over alle expertise om bi-culturele trainees te werven, selecteren, testen, op te leiden, coachen en te integreren binnen de organisatie van de opdrachtgever. Een van de succesvolle voorbeelden is het eerste bi-culturele traineeship binnen de Belastingdienst tussen 2007 en 2010 waarbij een groep trainees vanuit diverse achtergronden succesvol het traject hebben doorlopen en zijn toegetreden tot leidinggevende functies na afloop van het programma.

Inspirational speeches

De afgelopen 20 jaar heb ik diverse malen nationale en internationale podia betreden om te spreken over vrouwelijk leiderschap, diversiteit en inclusieve werkomgeving, obstakels voor vrouwelijke leiders en vrouwelijke ondernemers.

Regelmatig komt het voor dat teams bijeenkomen om te evalueren of nieuwe plannen te maken voor de toekomst. Mensen uit een bepaalde branche zijn zo branche specifiek gericht bezig dat het vaak ontbreekt aan nieuwe impulsen om het probleem eens van de andere kant te bekijken. Indien u een spreker nodig heeft met een strategische visie en brede blik op ontwikkelingen binnen- en buiten Nederland, kunt u een beroep doen op Carmen Breeveld & Partners om uw directie- of managementteam weer van nieuwe impulsen te voorzien.

Mijn ervaring betreft speeches voor grote- en middelgrote groepen. De onderwerpen zijn uiteenlopend. De meest voorkomende vragen liggen op het terrein van business development, inclusive leadership, vrouwelijk leiderschap, nieuw leiderschap, inspiratiesessies en het eigen verhaal.

International Business

U heeft een product of dienst en merkt dat uw omzetgroei stagneert en wenst een breder marktsegment aan te boren of een nieuwe sector aan te boren. Dan kunt u contact met ons opnemen voor een plan van aanpak op maat. Deze diensten bieden wij aan het groot MKB segment en Corporate organisaties aan. Wij merken in de markt dat ook Corporate bedrijven moeite hebben met het betreden van nieuwe marktsegmenten omdat zij als marktleider van één bepaald segment niet weten hoe zij nieuwe sectoren kunnen benaderen. Het grote ego als marktleider zit partijen vaak in de weg om nieuwe sectoren te benaderen. Ook dan kunnen wij een maatwerk introductie verzorgen op het juiste niveau.

Als u denkt dat uw producten of diensten naast de Nederlandse markt ook aantrekkelijk zijn voor de internationale markt en u heeft zelf geen contacten binnen deze markt, bieden wij u een maatwerk introductie aan waarbij wij de gesprekken voor u arrangeren op het hoogste beslissersniveau. Wij kunnen u in contact brengen met de juiste partners of afnemers, maar kunnen ook zorgen voor een persoonlijke introductie op locatie met de juiste maatwerkbegeleiding. Aangezien wij op basis van resultaat garanties werken, betaald u nooit voor inspanningen, maar voor concrete resultaten. Het honorarium is op basis van ‘no cure no pay’, exclusief reis- en verblijfkosten. Onder ‘cure’ wordt hierbij verstaan, dat er concrete contacten worden gelegd met beoogde businesspartners. Nadat de gewenste contacten zijn gelegd, wordt de opdracht beschouwd als succesvol afgerond.

Conferenties

Binnen Carmen Breeveld & Partners hebben wij zeer brede expertise en een omvangrijk netwerk om een geslaagde internationale conferentie neer te zetten. Dit kan zowel in binnen- als ook in het buitenland. Vanaf het concept tot aan de uitvoering kunt u rekenen op de brede expertise van ons team. Conferenties zijn een middel om uw organisatie of dienst opnieuw te positioneren en kan een zeer hoogwaardig PR bereik genereren. Met een conferentie vraagt u landelijk of internationale aandacht voor uw visie of organisatie doelstelling. Als uitgangspunt kunt u een thema of doelstelling meegeven, welke wij verder tot in details zullen uitwerken. Voorafgaand aan de opdracht wordt samen met u de doelstelling bepaald en de bijbehorende kostenbegroting. U komt dus nooit voor verrassingen achteraf te staan. Voor alle evenementen sluiten wij ook een deugdelijke evenement verzekering af, om onvoorziene risico’s af te dekken.

Handelsmissies

Het aantal vrouwelijke ondernemers groeit jaarlijks met meer dan 30%. De Nederlandse economie is erg afhankelijk van de export van kennis, producten en diensten. Ter bevordering van buitenlandse handel bij vrouwelijke ondernemers, organiseert Carmen Breeveld in samenwerking met de netwerkkoepel Women Entrepreneurs Netherlands, jaarlijks een 5-tal vrouwelijke handelsmissies. In 2016 zijn mooie samenwerkingen ontstaan tussen vrouwelijke ondernemers uit o.a. Brussel, Londen, Suriname, New York, Washington, Aruba en Curaçao. Deze trend zal worden voortgezet in 2017 en de daarop volgende jaren. Voor dit jaar staan Tanzania, Hong Kong, China, Londen en de Nederlandse Antillen op de agenda. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen wij u graag naar www.womennetherlands.com

Internationale inspiratiereizen

Met enige regelmaat organiseren wij inspiratiereizen naar het buitenland voor vrouwelijke ondernemers of vrouwelijke leiders. Deze programma’s duren 3 á 4 dagen en staan geheel in het teken van de persoonlijke ontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Wij werken dan met maatwerk programma’s zodat er altijd aansluiting is met de groep die meegaat. Coaching sessies worden afgewisseld met intervisie sessies, strandwandelingen, sportieve activiteiten, netwerksessies, kennisuitwisseling. Omdat het allemaal professionals zijn die deelnemen aan dergelijke trips, ligt het accent op empowerment en persoonlijke ontwikkeling naast het hoge netwerkgehalte van deze trips. Als u zich wilt omringen met andere professionals die leiderschapsontwikkeling en business ontwikkeling hoog in het vaandel hebben staan, is dit wellicht ook iets voor u om aan deel te nemen.

Diversity recruitment

Met enige regelmaat worden wij benaderd door partijen die op zoek zijn naar teamleden die qua competenties een aanvulling kunnen brengen binnen de huidige teamsamenstelling. Men heeft geen idee hoe hieraan invulling gegeven kan worden. Via onze partners hebben wij de beschikking over een competentie analyse scan die binnen 10 minuten inzicht kan verschaffen over het huidige potentieel. Aan de hand daarvan kan de huidige teamsamenstelling in kaart worden gebracht en komen de ontbrekende teamcompetenties helder naar voren. Aan de hand daarvan kan er een wervingsprofiel worden opgesteld en gaan wij op zoek naar die kandidaten die over deze aanvullende competenties beschikken. Deze complementariteit die wij kunnen bieden, is het onderscheidend vermogen van Carmen Breeveld & Partners. Met deze werkwijze wordt iedere vacature een kans voor prestatieverbetering binnen uw teams.

Project recruitment

U wilt een organisatie brede verandering doorvoeren en uw eigen medewerkers beschikken niet over de specifieke deskundigheid of kunnen niet worden vrijgemaakt voor een project van dergelijke omvang? Op zo’n moment schakelt u Carmen Breeveld & Partners in voor het werven en samenstellen van het juiste projectteam. Dergelijke projecten hebben wij in het recente verleden succesvol ingevuld. Voor de technische installatie branche hebben wij de implementatie voor de top 900 succesvol gerealiseerd van een loopbaan ontwikkel systeem. Dit hele traject is binnen 3 jaar tijd succesvol ingevuld binnen het beschikbare budget.

Bekijk Media